سرو ای تی

برنامه Sky Map از طریق آن میتوانید ستارگان، سیارات، ابرها و غیره را شناسایی کنید. در اصل به عنوان Google Sky Map توسعه یافته و در حال حاضر اهدا شده و به صورت منبع باز میباشد.در صورتی که  نقشه کار نمیکند و یا نقطه ها در محل اشتباه قرار میگیرند، مطمئن باشید حالت استفاده ی دستی را فعال نکرده اید.توجه داشته باشید اگر گوشی شما قطب نما ندارد Sky Map جهتیابی را تشخیص نمیدهد.میتوانید قطبنما ی خود را با حرکت آن در یک عدد از ٨ حرکت مدرج کنید.وجود فلز یا مغناطیس در نزدیکی قطبنما با ان تداخل ایجاد خواهد کرد ، بهتر است در قسمت تنظیمات ، سوئیچ magnetic correction رابزنید وببینید که تا چه حد دقیق تر کار میکند.