سرو ای تی

برنامه Fitness Challenge یکی از چالش برانگیز برای تناسب اندام شماست . فقط ۴ گام برای رسیدن به انگیزه برای داشتن اندام متناسب از طریق این برنامه شما به هدف خود خواهید رسید.ابتدا یک ورزش انتخاب کنید ،تنوع ورزش در این برنامه کم است اما شما میتوانید ورزش مخصوص به خود را ایجاد کنید. بعد اهداف روزانه خود را انتخاب کنید و هدفی را انتخاب کنید که سخت اما امکان پذیر باشد. سپس روزهای مناسب هفته برای ورزش را انتخاب کنید و روز آخر چالش را انتخاب کنید.