سرو ای تی

طی مراسمی که ظهر روز سه شنبه ۷ دی ماه از در برج همراه،قرارداد رسمی رومینگ ملی میان اپراتور همراه اول با اپراتور ایرانسل و رایتل با حضور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیران به امضا رسید.طبق این قرارداد،مشترکین این سه اپراتور قادر به استفاده از شبکه اپراتور طرف قرارداد،درصورتی که امکان برقراری ارتباط توسط اپراتور مبدا ممکن نباشد،خواهند بود.