سرو ای تی

برنامه Creative Preview ویژه تولیدکنندگان آگهی تبلیغاتی موبایل میباشد.قطعا یک تولید کننده دوست دارد بداند که مصرف کنندگان در مواجه با آگهی پخش زنده ی او چه احساسی خواهند داشت. برای کار با برنامه ابتدا یک آگهی مطابق با گردش کار متحد Doubleclick Studio وBid Manager را در گوشی موبایل خود وارد کنید و یا یک آدرس URL به ان بدهید. با استفاده از ابزارهای SDK که موبایل از ان پشتیبانی میکند و یا هر مرورگر دیگر ،آگهی را در گوشی خود بررسی کرده و مطابق با معیارهای گزارش شده برای Studio و یا تولیدکنندگان ویدئو بازبینی کنید.