سرو ای تی

برنامه Math games Mathematics یک راهنما برای حل مسائل ریاضی با موثرترین روشها و به صورت ذهنی میباشد. این بازیها بر پایه ی اصول روانشناسی بوده که به شما کمک میکند مهارتهای ذهنی خود مانند حافظه، دقت، سرعت، واکنش، تمرکز ، منطق و غیره را بهبود ببخشید. حتی کودکان و نوجوانان هم میتوانند با این برنامه ضرب ، کسر، جمع و هندسه و جبر را به راحتی یاد بگیرند. ‏ Math Games یک نوع ورزشی ذهنی است که اعتماد به نفس شما را افزایش داده و میتوانید آزمون هایی چون ، تست Iq, MCAT, ACT,GMAT,GRE, وغیره را انجام دهید.