سرو ای تی

Buttons

۱۰ مرداد ۹۱

Small Buttons

[raw]
[button color=”red” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”blue” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”black” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”gray” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”white” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”#” target=”blank” ]Small button[/button][/raw]
[button color="purple " size="small" link="#" target="blank" ]Medium button&#91/button]

Medium Buttons

[raw]
[button color=”red” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”orange” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”green” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”black” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”gray” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”white” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”pink” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button]

[button color=”purple ” size=”medium” link=”#” target=”blank” ]Medium button[/button][/raw]
[button color="purple " size="medium" link="#" target="blank" ]Medium button&#91/button]

Big Buttons

[raw]
[button color=”red” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”orange” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”blue” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”green” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”black” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”gray” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”white” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”pink” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button]

[button color=”purple ” size=”big” link=”#” target=”blank” ]Big button[/button][/raw]

[button color="purple " size="big" link="#" target="blank" ]Medium button&#91/button]

دیدگاه کاربران ۰
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

کد امنیتی